KULLANIM ŞARTLARI VE KOŞULLARI

Bu Kullanım Şartları ve Koşulları (“Kullanım Şartları ve Koşulları”, “Şartlar ve Koşullar”, “Kullanım Şartları” veya “Sözleşme“); https://www.globalusagreencard.org/ (“Global ABD Web Sitesi/Siteleri” veya “Web Sitesi”) ve Şirket (veya onun adına üçüncü kişiler) tarafından sunulan hizmetlerle ilişkinizi ve bunları kullanımınızı yönetir. Bu hizmetler Yeşil Kart başvurusu, göç hizmetleriyle ilgili çevrimiçi ve çevrimdışı danışmanlık ve ayrıca göç dokümanlarının doldurulması konusunda yardım, uçuş koordinasyonu ve uygun bir iş ve ikamet bulma konularında yardım sunulması (“Sunulan Ürünler”) da dahil olmak üzere Çeşitlilik Vize Piyango Programı (“DV Programı”) konularında uzmanlaşmıştır.

“Global ABD” markası, Web Sitesi ve içerdikleri web tabanlı yazılımlar (“Yazılım”) da dahil olmak üzere Sunulan Ürünler, Global Worldwide Immigration Limited (UK)’e (“Şirket”, “biz” veya “bizim”) aittir ve onun tarafından geliştirilmiştir. Bu Kullanım Şartları sizinle (“Müşteri”, “siz” veya “sizin”) Şirket arasında yasal olarak bağlayıcı ve uygulanabilir bir sözleşmedir.

GLOBAL USA WEB SİTELERİ VEYA SUNULAN ÜRÜNLERİNDEN HERHANGİ BİRİNİ ZİYARET ETTİĞİNİZDE VEYA KULLANDIĞINIZDA, SUNULAN ÜRÜNLER DE DAHİL OLMAK ÜZERE GLOBAL USA MARKASI VE WEB SİTESİNİN ÖZEL BİR PAZARLAMA ŞİRKETİ OLAN ŞİRKETE AİT OLDUĞUNU VE ŞİRKETİN AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ HÜKÜMETİNİN RESMİ BİR KURUMU OLMADIĞINI VEYA HERHANGİ BİR ŞEKİLDE AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ HÜKÜMETİYLE BAŞKA BİR ŞEKİLDE BAĞLANTILI OLMADIĞINI VEYA ÖYLEYMİŞ GİBİ DAVRANMADIĞINI KABUL EDERSİNİZ. GLOBAL USA, AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ HÜKÜMETİNİN VEYA GÖÇ OTORİTELERİNİN BİR PARÇASI VEYA BİR HUKUK FİRMASI DEĞİLDİR. RUHSATLI BİR AVUKAT TARAFINDAN VERİLEN BELİRLİ HİZMETLER HARİCİNDE GLOBAL USA BİR KİŞİNİN ÖZEL SORUNLARI İÇİN HUKUKU DANIŞMANLIK VEYA ÇÖZÜM SUNMAYI AMAÇLAMAZ VEYA SUNDUĞUNU İDDİA ETMEZ.

Amerika Birleşik Devletleri Hükümetinin herhangi bir anda ve yürütme ve yasama kurumlarının onaylaması üzerine DV Programı da dahil çeşitli göç şartları ve programlarını iptal etme veya değiştirme yetkisine sahip olduğunu unutmayın. Amerika Birleşik Devletleri Hükümetinin çeşitli göç şartları ve programlarını veya Sunulan Ürünleri herhangi bir gerekçeyle iptal etmesi, askıya alması, yasaklaması veya başka şekilde engellemesi durumunda bundan Şirket sorumlu tutulmaz. Şirket böyle bir Engelleme Duyurusu öncesinde yapılmış ödemeleri geri ödemez. DV Programının piyangoya dayalı olduğunu ve Sunulan Ürünlerin kazanma şansını artırdığına dair Şirket tarafından bir garanti verilmediğini de kabul edersiniz. Ayrıca Şirket özel bir şirkettir. Bir hukuk firması değiliz ve Amerika Birleşik Devletleri Hükümeti veya USCIS’e hiçbir şekilde bağlı değiliz. Formu bireysel olarak doldurmalısınız. Şu adresten ABD Çeşitlilik Vize Piyangosuna ücretsiz olarak girebilirsiniz: www.state.gov

BİZİMLE KURDUĞUNUZ İLİŞKİNİN MÜNHASIR OLMADIĞI VE BU SÖZLEŞMEDEKİ GEÇERLİ ŞARTLARI YERİNE GETİREREK İLİŞKİNİZİ HERHANGİ BİR ANDA SONLANDIRABİLECEĞİNİZ DE BURADA AÇIKLIĞA KAVUŞTURULMUŞTUR. BÖYLE BİR DURUMDA BİZİMLE OLAN İLİŞKİNİZ ŞARTLAR VE KOŞULLARDA AYRINTILARI BELİRTİLEN TÜM YÜKÜMLÜLÜKLERİNİZ YERİNE GETİRİLİNCE SONLANDIRILIR.

Global USA Web Sitelerini ziyaret ettiğinizde veya Sunulan Ürünler de dahil olmak üzere bu web sitelerinde sağlanan hizmetlerden birini kullandığınızda aşağıda açıkça belirtilen ve referans yoluyla dahil edilen şart ve koşullar da dahil olmak üzere Kullanım Şartlarındaki tüm şart ve koşulları okuduğunuzu ve kabul ettiğinizi beyan etmiş olursunuz. Kullanım Şartlarını ve Şirket tarafından sunulan diğer geçerli bilgi ve politikaları okumak yalnızca sizin sorumluluğunuzdadır.

Yürürlükteki herhangi bir kanun kapsamındaki bir sınırlama nedeniyle Kullanım Şartları veya herhangi bir kısmı tarafından bağlanma ehliyetiniz engellenir veya sınırlandırılırsa, Global USA Web Siteleri veya Sunulan Ürünlerini ziyaret edemez ve kullanamazsınız. Global USA Web Siteleri veya Sunulan Ürünleri ziyaret ettiğinizde veya kullandığınızda, sözleşme yapma veya Global USA Web Siteleri veya Sunulan Ürünlerini kullanma veya ziyaret etme ehliyetinizin yaşınızdan veya başka bir geçerli sınırlamadan dolayı sınırlandırılmasıyla ilgili kanunlar da dahil olmak üzere yürürlükteki kanunlara tam olarak uyduğunuzu açıkça beyan edersiniz.

Hizmetlerimiz

(1) Sunulan Ürünler arasında ABD’ye göç etmenize yardımcı olacak aşağıdaki gibi bir dizi profesyonel hizmet ve ürün bulunmaktadır: (i) DV Programı başvurularınızı ve fotoğraflarınızı önceden ve ABD Hükümeti yönetmeliklerine uygun bir şekilde hazırlamanıza yardımcı olarak DV Programı başvuru sürecini sadeleştirmek; DV Programı başvurularını her yıl olan kısa kayıt döneminde ABD Dışişleri Bakanlığına sizin adınıza sunmak; kazanmanız durumunda ABD Yeşil Kartı alabilmek için gerekli diğer adımları atabilmeniz için size derhal bildirimde bulunmak, çünkü ABD Hükümeti kazananlarla iletişime geçmez ve dolayısıyla seçildiğiniz takdirde temsilcilerimiz sizi şahsen bilgilendirir; (ii) bu kritik Yeşil Kart başvurusu aşamasında yardım ve müşteri hizmeti sunmak, başvuru sorularının doğru yanıtlanmasına yardımcı olmak vb.; (iii) vize ve göç seçenekleriniz ve uygunluğunuz konusunda size profesyonel bir kişiselleştirilmiş değerlendirme sunmak (“Değerlendirme“); (iv) doldurduğunuz uygun formları gözden geçirmek (formlar sizin tarafınızdan doldurulur Global USA tarafından değil) veya başvurunun E-DV Programıyla uyumlu olduğundan emin olmak için müşteri desteği sunmak. Tüm Yeşil Kart başvuru formları çeşitli dillere tercüme edilir ve Yeşil Kart başvuru sürecini mümkün olduğunca sadeleştirmek için gerekli talimatlar verilir; (v) diğer ABD göç veya göç dışı vize programlarına başvuruda yardım; buna Daimi İkamet Sahibi Yeşil Kartı için İstihdama Dayalı ABD göç programlarının yanı sıra bir dizi göç dışı ABD programı dahildir; ve (vi) başvurunuz veya göç süreciyle doğrudan ilgili olmayan ancak uygun iş pozisyonları ve ikamet bulmanız ve ABD’ye uçak biletinizin ayırtılması gibi yararlı olabilecek ek hizmetler.

(2) Şirketin bir pazarlama şirketi olduğu ve Amerika Birleşik Devletleri hükümeti veya göç otoritesinin temsilcisi veya bunlarla herhangi bir şekilde bağlantılı olmadığı ve göç vizelerinin verilmesine hiçbir şekilde dahil olmadığı burada açıklığa kavuşturulmuştur.

(3) Hizmetleri kullanmanız veya Sunulan Ürünleri seçmenizin daha iyi veya hızlı işlem görmeyi garanti etmediğini veya kazanma şansını artırmadığını anladığınızı beyan edersiniz.

Ücretler ve Ödemeler

(1) Her türlü geçerli resmi ücret tarafınızdan ödenir. Ayrıca sunduğumuz bazı hizmetler doğrudan bize veya üçüncü kişi hizmet sağlayıcılarımıza ödenecek bir ücrete tabidir. Ücretler ve ödemeler aşağıda bölüm 2’de belirtilen durumlar haricinde geri ödenmez.

(2) Satın almayı tercih ettiğiniz Sunulan Ürünlerden bağımsız olarak, yürürlükteki tüketici kanununa göre on dört (14) günlük bir vazgeçme süresi (“Vazgeçme Süresi”) hakkına sahipsiniz. Vazgeçme Süresi, Sunulan Ürünü satın aldığınız tarihten itibaren başlar. Ancak başvuruyu doldurarak veya değerlendirme hizmetlerimiz veya diğer hizmetlerimizden yararlanarak hizmetlerimizi herhangi bir şekilde kullandığınız takdirde Vazgeçme Süresinde iptal etme hakkınızı kaybedeceğinizi ve geri ödeme alma hakkınız olmayacağını kabil edersiniz.

(3) Tüm ücret ve harçların Şirkete ödenmesi uygunsa geçerli bir kredi kartı veya harcama kartıyla veya Web sitesinde belirtilen diğer kabul edilen ödeme biçimleriyle yapılmalıdır. Şirketin kendi yegane takdirine bağlı olarak ve önceden bildirimde bulunmaksızın Web Siteleri veya Sunulan Ürünlerinin bir kısmı veya tümünü koşula bağlayarak (tüm kullanıcılar veya bir grup kullanıcı veya özel olarak sizin kullanımınız için) ödeme ekleyebileceği, ödeme çıkarabileceği, Sunulan Ürünlerin ödemelerini değiştirebileceği, ücretsiz ürünleri veya Web Sitelerini (veya bunların herhangi bir kısmını) ücretli Ürünlere dönüştürebileceği veya tersini yapabileceğini kabul edersiniz.

(4) Şirket tarafınızdan yapılan ödemeleri işlemek için üçüncü kişi elektronik ödeme işlemcileri veya finansal kurumlar kullanma hakkını saklı tutar.

(5) Şirketin bir başvuru sırasında veya sizin tarafınızdan veya başka şekilde sunulan bilgilere dayanarak üçüncü kişi kredi kuruluşları aracılığıyla tüm kullanıcılar üzerinde kredi kontrolleri gerçekleştirme hakkına sahip olduğunu kabul edersiniz.

(6) Çalıntı kredi kartları da dahil şüpheli veya hileli ödeme veya başka hileli faaliyetler (her türlü geri ödeme talebi veya ödeme iptali dahil) yapılması durumunda Şirket bir kullanıcının hesabını engelleme ve varsa yapılmış geri ödemeleri iptal etme hakkını saklı tutar. Şirket her türlü ödeme hilesi veya diğer hukuk dışı faaliyetleri ilgili otorite veya kurumları (kredi referans kurumları dahil) bilgilendirme hakkına sahiptir ve ödemelerini almak için tahsilat hizmetleri kullanabilir.

(7) Kredi kartı ekstrelerinizde şu ifade görünür: “Global USA Green Card Organization”

(8) Finansal geri ödeme de dahil herhangi bir konuda bir sorun çıkarsa şu iletişim kanalları üzerinden Müşteri Hizmetleri Departmanımızla iletişime geçebilirsiniz: csr@globalusagreencard.org veya +1-917-398-0763. Sorunun banka veya kredi kartı şirketi tarafından yapılan bir işlemin iptal edilmesi yoluyla sizin tarafınızdan tek taraflı olarak çözülmesi durumunda bu paraların geri ödenmesini talep etmek için bankayla iletişime geçme ve bir yeniden ibraz mektubu sunma hakkını saklı tutarız. Kendi yegane takdirimize bağlı olarak Sunulan Ürünleri veya Yazılımı belirli kullanıcılara veya bazı kredi kartlarıyla ödeme yapan kullanıcılara sunmayı durdurabiliriz.

Lisans ve Erişim

(1) Şirket size Web Siteleri ve Sunulan Ürünlere erişim ve kişisel kullanım için sınırlı, gayri kabili rücu ve münhasır olmayan bir lisans verir.

(2) Aşağıdaki işlemleri yapamazsınız: (i) Hiçbir kısmını indiremez (sayfaları önbelleğe alma haricinde) veya değiştiremezsiniz; (ii) Web Siteleri veya Sunulan Ürünleri veya içeriklerini yeniden satamaz veya ticari olarak kullanamazsınız; (iii) Web Siteleri veya Sunulan Ürünleri veya içeriklerinden türev kullanımda bulunamazsınız; (iv) veri madenciliği, robot veya benzer veri toplama ve çıkarma araçları kullanamazsınız. Web Siteleri veya Sunulan Ürünler veya bunların hiçbir bir kısmı (v) hiçbir ticari amaç için çoğaltılamaz, kopyalanamaz, satılamaz, yeniden satılamaz, ziyaret edilemez veya kullanılamaz; (vi) çerçeveye alınamaz veya Web Siteleri veya Sunulan Ürünler veya bunların herhangi bir kısmındaki ticari marka, logo veya diğer özel bilgileri (görsel, metin, sayfa düzeni veya formlar dahil) çevrelemek için çerçeveleme teknikleri kullanılamaz; (vii) Şirketin açık yazılı izni olmadan Şirketin logosu veya diğer özel grafikleri veya ticari markaları (Global USA’nın adı dahil) kullanılamaz; (viii) size yönelik olmayan iletişimler dinlenemez, izlenemez, değiştirilemez ve bunlara zarar verilemez; (ix) Global USA Web Siteleri, Sunulan Ürünler, Yazılım veya iletişimi bozmak, silmek, hasar vermek veya kaynak koda dönüştürmek için tasarlanmış örümcek, virüs, solucan, Truva atı, saatli bomba veya diğer kod veya talimatlar kullanılamaz; (x) yürürlükteki kanuna göre, istenmeyen ticari iletişimlerin gönderilmesine izin verilmez; (xi) başka kullanıcılara sınırlama olmaksızın suç teşkil eden, başkalarının haklarını ihlal eden veya yerel, eyalet, ulusal ve uluslararası kanunları ihlal eden veya başka şekilde sakıncalı olan materyaller de dahil olmak üzere saldırgan, çocuklar için zararlı, uygunsuz, kanun dışı, tehditkar, kötüleyici, taciz edici, iftira eden, kaba, müstehcen, saygısız, nefret dolu, ırksal, etnik veya başka açılardan sakıncalı hiçbir materyal gösterilemez; (xii) Sunulan Ürünler ve/veya Yazılım ve/veya Web Siteleri hiçbir şekilde kanun dışı ve hileli faaliyetler veya herhangi bir kanunda yasaklı işlemler (kara para aklama dahil) için bir para aktarma sistemi olarak kullanılamaz.

Sunulan Destek

(1) Size kendi yegane takdirimize bağ olarak gerekli makul desteği ücretsiz olarak sağlarız. Bu Destek size telefon veya kendi yegane takdirimize bağlı olarak kullanabildiğimiz diğer araçlar aracılığıyla sunulur.

(2) Verdiğimiz desteğin telefon üzerinden sunulması durumunda telefon çağrısının, Amerika Birleşik Devletleri’nde işletilmek zorunda olmayan bir çağrı merkezi üzerinden gerçekleştirilebileceğini ve dolayısıyla telefon çağrısının ABD dışında bulunan ABD telefon numaralarından yapılabileceğini kabul edersiniz.

(3) Yukarıda belirtilene halel gelmeksizin, size destek sunmayı veya size sunduğumuz desteğin, desteğin talep edildiği meseleyi çözeceğini taahhüt etmeyiz.

Gizlilik Politikası

(1) Gizliliğinize saygı duyuyoruz ve bizimle paylaştığınız bilgileri korumayı taahhüt ediyoruz. Web Sitesi ve Sunulan Ürünlere bağlandığınızda, eriştiğinizde veya bunları kullandığınızda topladığımız bilgilerle ilgili uygulamalarımızı bilme hakkına sahip olduğunuzu düşünüyoruz. Politika ve uygulamalarımız ve topladığımız bilgi türleri Gizlilik Politikamızda açıklanmıştır.

Özel Bilgiler

(1) Web Siteleri ve Sunulan Ürünler ve bunların herhangi bir kısmı, tümden veya kısmen bunların içinde bulunan her türlü logo, metin grafikleri, metin, düğme, simge, görüntü, video, ses, ad, ‘görünüm ve his’, kaynak kodu ve her türlü Fikri Mülkiyet ile telif hakları, patentler, ticari markalar, mülkiyet hakları ve bunların içindeki diğer özel bilgiler ve/veya her türlü teknik, algoritma, yöntem ve süreç ve ayrıca sınırlama olmaksızın Şirket tarafından yapılmış her türlü bileşen, değişiklik, özütleme veya geliştirme işlemi de dahil olmak üzere, ticari sırlarımız, özel bilgilerimiz ve Fikri Mülkiyetimizi (yürürlükteki kanun ve yönetmeliklerde tanımlandığı şekilde) teşkil eder ve bu Kullanım Şartları ve yürürlükteki kanunlar tarafından bu şekilde korunmaktadır.

(2) Şirketin özel bilgilerini kullanamazsınız ve Kullanım Şartlarında yer alan hiçbir şey Şirketin özel bilgilerini kullanmanız için size bir lisans veya onay verildiği şeklinde yorumlanmayacaktır.

(3) Web Sitesi, Sunulan Ürünler, Yazılım veya bunların herhangi bir kısmını değiştirmeyecek, türev çalışmalarını oluşturmayacak, çevirmeyecek, tersine mühendisliğe tabi tutmayacak, geri derlemeyecek, kaynak koda dönüştürmeyecek veya hacklemeyecek ve bunlara neden olmayacak veya izin ve yetki vermeyeceksiniz.

(4) Bu Kullanım Şartları Şirketin ticari sır, telif hakkı, patent veya diğer kanunlar kapsamında sahip olabileceği hakları sınırlandırmaz. Şirketin yetkili memurları tarafından imzalı ve yazılı olanlar haricinde Şirket çalışanları Kullanım Şartlarında değişiklik yapma veya Şirket üzerinde bağlayıcı olan ek beyan, taahhüt veya garantilerde bulunma yetkisine sahip değildir. Kullanım Şartlarının hükümlerinden herhangi biri yürürlükteki kanun kapsamında geçersiz veya uygulanamaz olursa, mümkün olan en az düzeyde kaldırılmış kabul edilir ve kalan hükümler tam yürürlükte ve geçerli olmaya devam eder.

(5) Global USA Web Sitelerinde sunulan bilgiler telif hakkıyla koruma altındadır: Telif Hakkı © Global Worldwide Immigration Limited (UK) Tüm hakları saklıdır.

Değişiklikler ve Güncellemeler

(1)  Şirket her an herhangi bir gerekçeyle Global USA Web Siteleri, Sunulan Ürünler veya Yazılımın sınırlama olmaksızın içeriği, işlevi, kullanılabilirliği veya fiyatı da dahil olmak üzere herhangi bir yönü veya özelliğini değiştirme veya sonlandırma hakkına sahiptir.

(2) Yukarıda belirtilenlerin kapsamını azaltmaksızın, Şirket kendi yegane takdirine bağlı olarak Global USA Web Siteleri, Sunulan Ürünler veya Yazılıma ek özellik veya işlevler ekleme veya çıkarma veya programlama düzeltmeleri, güncellemeleri ve yükseltmeleri sunma hakkını saklı tutar. Şirketin size Web Siteleri, Sunulan Ürünler veya Yazılımın sonraki veya önceki sürümlerini sunmakla yükümlü olmadığını kabul edersiniz.

Vizenin Kabul Edileceği Taahhüt Edilmez

(1) Şirketin Amerika Birleşik Devletleri Hükümeti veya göç otoritesiyle ilişkili olmadığını anlıyorsunuz. İbraz edilen tüm başvurular ve ayrıca Sunulan Ürünler ve/veya Yazılım aracılığıyla ibraz edilen başvurular ABD otoriteleri tarafından eşit bir şekilde ele alınır.

Garanti Sunulmaz

(1) Global USA Web Sitesi, Sunulan Ürünler ve Yazılım ‘olduğu gibi’ sunulur. Şirket Global USA Web Siteleri, Sunulan Ürünler veya Yazılımdan herhangi birini kullanarak bizimle her zaman iletişime geçebileceğinizi garanti edemez ve Şirket ayrıca aksaklık, gecikme veya iletişimle ilgili kusurlar olmadan iletişim kurabileceğinizi veya tüm iletişimlerinizin her zaman iletileceğini garanti edemez. Yazılım, Web Siteleri veya Sunular Ürünleri kullanırken yaşanan bu tür aksaklık, gecikme veya diğer eksikliklerden, bunlar Şirketten kaynaklansa bile sorumlu olmayız.

(2) Global USA Web Siteleri, Sunulan Ürünler veya Yazılımdan herhangi birinin başka yazılım veya uygulamalarda veya içindeki bilgiler de dahil bir bilgisayar donanımı veya bileşeninde neden olabileceği bozukluk veya arızalardan Şirket sorumlu olmaz ve tutulmaz.

(3) Şirket kendi yegane takdirine bağlı olarak ve önceden duyuru yapmaksızın Global USA Web Siteleri, Yazılım veya Sunulan Ürünlerden herhangi birini veya bunların herhangi bir kısmını bakım çalışmaları, güncelleme veya başka gerekçelerle askıya alabilir veya Web Siteleri, Yazılım veya Sunulan Ürünlerden herhangi birini sonlandırabilir. Şirket söz konusu askıya alma veya sonlandırmalarla ilgili veya bağlantılı olarak sorumlu olmaz.

Sınırlama, Kısıtlama ve Sonlandırma

(1) Şirket diğer çözüm yollarını sınırlandırmaksızın, gerekçeli veya gerekçesiz olarak, gayri kabili rücu bir şekilde, derhal yürürlüğe girmek üzere ve önceden haber vermeksizin her zaman Global USA Web Siteleri, Yazılımı veya Sunulan Ürünlerini kullanımınızı sınırlandırabilir, askıya alabilir veya sonlandırabilir ve hesabınızı ve hesabınızda yer alan içerik ve diğer materyallerin kullanımını silebilir (Şirketin Gizlilik Politikasında ayrıntıları belirtilmiştir). (2) Şirket gerekçesi ne olursa olsun söz konusu sonlandırma, askıya alma veya kısıtlama kaynaklı veya bağlantılı hiçbir zarardan sorumlu olmaz.

Garantilerin Reddi

(1) Kullanım Şartlarında belirtilen garantiler Şirketin ve sahipleri, bağlı şirketleri, bölümleri, iştirakleri, memurları, direktörleri, çalışanları, vekilleri, temsilcileri, tedarikçileri veya lisans verenlerinin yegane garantilerini teşkil eder. Sınırlama olmaksızın ticarete elverişlilik veya belirli bir kullanıma uygunluk garantileri veya Global USA Web Siteler, Sunulan Ürünler veya Yazılımın yasallığı da dahil olmak üzere Şirket tarafından açıkça verilmeyen her türlü açık veya zımni garanti reddedilmektedir.

(2) GLOBAL USA WEB SİTELERİ, SUNULAN ÜRÜNLER VE YAZILIM HİÇBİR GARANTİ OLMAKSIZIN ‘OLDUĞU GİBİ’ SUNULMAKTADIR; ŞİRKET VE SAHİPLERİ, BAĞLI ŞİRKETLERİ, BÖLÜMLERİ, İŞTİRAKLERİ, MEMURLARI, DİREKTÖRLERİ, ÇALIŞANLARI, VEKİLLERİ, TEMSİLCİLERİ, TEDARİKÇİLERİ VE LİSANS VERENLERİ GLOBAL USA WEB SİTELERİ, SUNULAN ÜRÜNLER VE YAZILIMA DAİR SINIRLAMA OLMAKSIZIN KALİTE, PERFORMANS, İHLAL ETMEME, TİCARETE ELVERİŞLİLİK BELİRLİ BİR KULLANIM VEYA AMACA UYGUNLUK GARANTİLERİ DE DAHİL OLMAK ÜZERE AÇIK, ZIMNİ VEYA KANUNİ HİÇBİR GARANTİ, HAK İDDİASI VEYA BEYANDA BULUNMAZ. ŞİRKET VE SAHİPLERİ, BAĞLI ŞİRKETLERİ, BÖLÜMLERİ, İŞTİRAKLERİ, MEMURLARI, DİREKTÖRLERİ, ÇALIŞANLARI, VEKİLLERİ, TEMSİLCİLERİ, TEDARİKÇİLERİ VE LİSANS VERENLERİ AYRICA GLOBAL USA WEB SİTELERİ, SUNULAN ÜRÜNLER VEYA YAZILIMIN DAİMA KULLANILABİLİR, ERİŞİLEBİLİR, KESİNTİSİZ, ZAMANINDA, GÜVENLİ, DOĞRU, TAM VE HATASIZ OLACAĞINI VEYA PAKET KAYBI OLMADAN ÇALIŞACAĞINI BEYAN ETMEZ. ŞİRKET VE SAHİPLERİ, BAĞLI ŞİRKETLERİ, BÖLÜMLERİ, İŞTİRAKLERİ, MEMURLARI, DİREKTÖRLERİ, ÇALIŞANLARI, VEKİLLERİ, TEMSİLCİLERİ, TEDARİKÇİLERİ VE LİSANS VERENLERİ AYRICA GLOBAL WEB SİTELERİ, SUNULAN ÜRÜNLER VEYA YAZILIMIN KULLANILMASIYLA BAŞARI ELDE EDİLECEĞİNİ VEYA VİZE BAŞVURUSUNUN KABUL EDİLECEĞİNİ GARANTİ ETMEZ.

(3) Global USA Web Siteleri üçüncü kişi web sitelerine erişmenize izin verebilir. Üçüncü kişi web sitelerine erişmeniz ve bu siteleri kullanmanız, bu web sitelerinde sunulan mal, hizmet ve bilgiler de dahil olmak üzere her bir web sitesinin varsa şart ve koşulları tarafından yönetilir.

Sorumluluk Sınırlıdır

(1) ŞİRKET VE SAHİPLERİ, BAĞLI ŞİRKETLERİ, BÖLÜMLERİ, İŞTİRAKLERİ, MEMURLARI, DİREKTÖRLERİ, ÇALIŞANLARI, VEKİLLERİ, TEMSİLCİLERİ, TEDARİKÇİLERİ VE LİSANS VERENLERİNİN GLOBAL USA WEB SİTELERİ, SUNULAN ÜRÜNLER VEYA YAZILIMI KULLANMANIZ VEYA ZİYARET ETMENİZ BAĞLANTILI VEYA KAYNAKLI HİÇBİR SORUMLULUĞA SAHİP OLMADIĞINI KABUL EDERSİNİZ.

(2) ŞİRKET VE SAHİPLERİ, BAĞLI ŞİRKETLERİ, BÖLÜMLERİ, İŞTİRAKLERİ, MEMURLARI, DİREKTÖRLERİ, ÇALIŞANLARI, VEKİLLERİ, TEMSİLCİLERİ, TEDARİKÇİLERİ VE LİSANS VERENLERİ HİÇBİR DURUMDA GLOBAL USA WEB SİTELERİ, SUNULAN ÜRÜNLER VEYA YAZILIMIN ZİYARET EDİLMESİ VEYA KULLANILMASINDAN VEYA KULLANILAMAMASINDAN KAYNAKLANAN YARALANMALAR, DOLAYLI, ARIZİ VEYA ÖZEL ZARARLAR VEYA NETİCE ZARARLARINDAN (SINIRLAMA OLMAKSIZIN VERİ KAYBI, KESİNTİ, BİLGİSAYAR ARIZASI VEYA MADDİ ZARAR DAHİL), BU TÜR ZARARLARIN İHTİMALİ KONUSUNDA ŞİRKET, SAHİPLERİ, BAĞLI ŞİRKETLERİ, BÖLÜMLERİ, İŞTİRAKLERİ, MEMURLARI, DİREKTÖRLERİ, ÇALIŞANLARI, VEKİLLERİ, TEMSİLCİLERİ, TEDARİKÇİLERİ VE LİSANS VERENLERİ UYARILMIŞ OLSA DAHİ SÖZLEŞME, GARANTİ, HAKSIZ FİİL (İHMAL DAHİL) ÜRÜN SORUMLULUĞU VEYA BAŞKA TÜRDE BİR SORUMLULUK KAPSAMINDA SORUMLU OLMAZ.

(3) GLOBAL USA WEB SİTELERİ, SUNULAN ÜRÜNLER VEYA YAZILIM VEYA BUNLARIN KULLANILMASI VEYA ZİYARET EDİLMESİYLE BAĞLANTILI HER TÜRLÜ ZARAR, SORUN VEYA MEMNUNİYETSİZ KONUSUNDAKİ TEK HAKKINIZ VEYA ÇÖZÜM YOLUNUZ BU WEB SİTELERİNİ, SUNULAN ÜRÜNLERİ VEYA YAZILIMI KULLANMAYI BIRAKMAKTIR.

(4) Bu Sözleşmenin diğer hükümlerine bakılmaksızın, Şirketin bu Web Sitesi, Sunulan Ürünler veya Yazılımın kullanımdan kaynaklanan veya bununla herhangi bir şekilde ilişkili olan hasar veya zararlar için size karşı sorumlu olduğu ortaya çıkarsa, Şirketin sorumluluğu hiçbir durumda (a) ödediğiniz tutar veya (b) 50,00 Dolardan düşük olanını aşmaz. Bazı yetki alanlarında yukarıdaki gibi hariç tutmalar veya sınırlandırmalara izin verilmediği için bu hariç tutmalar veya sınırlandırmaların bazıları sizin için geçerli olmayabilir. Böyle bir durumda sorumluluk, yürürlükteki mevzuat kapsamında yasal olarak mümkün olduğu düzeyde sınırlandırılır. Şirketin Sunulan Ürünlerle ilgili verdiği veya sunduğu tüm garanti ve taahhütler her durumda (a) yalnızca Sunulan Ürünlerin Kullanım Şartlarına uyan kayıtlı kullanıcılarının yararınadır ve devredilemez ve (b) Kullanım Şartlarının şart veya koşullarını ihlal ettiğinizde hükümsüz ve geçersiz olur.

Tazminat

(1) Şirket, sahipleri, bağlı şirketleri, bölümleri, iştirakleri, memurları, direktörleri, çalışanları, vekilleri, temsilcileri, tedarikçileri ve lisans verenlerini Global USA Web Siteleri, Sunulan Ürünler veya Yazılımı ziyaret etmeniz veya kullanmanız kaynaklı veya bağlantılı olarak üçüncü kişilerin Şirkete yönelttiği, makul avukatlık ücretleri de dahil her türlü talep, zarar, gider, hasar ve maliyete karşı tazmin etmeyi, savunmayı ve beri kılmayı kabul edersiniz.

(2) Şirketi sınırlama olmaksızın kendi hak iddialarınız da dahil olmak üzere her türlü üçüncü kişi hak iddialarından kaynaklanan, sınırlama olmaksızın avukatlık ücretleri de dahil her türlü sorumluluk, hasar, dava, maliyet ve gider karşısında savunmayı, beri kılmayı ve tazmin etmeyi kabul edersiniz.

(3) Bazı yetki alanlarında yukarıdaki gibi hariç tutmalar veya sınırlandırmalara izin verilmediği için bu hariç tutmalar veya sınırlandırmaların bazıları sizin için geçerli olmayabilir. Böyle bir durumda sorumluluk, yürürlükteki mevzuat kapsamında yasal olarak mümkün olduğu düzeyde sınırlandırılır.

Uyuşmazlıklar için Geçerli Kanun

(1) Web Sitesi, Sunulan Ürünler ve/veya Yazılıma erişiminiz veya bunları kullanımınızla ilgili her türlü uyuşmazlık da dahil tüm hususların, kanunların ihtilafı hükümlerine bakılmaksızın Birleşik Krallık kanunları tarafından yönetileceğini kabul edersiniz. Birleşik Krallık Londra Bölge Mahkemesinin yetkili mahkeme ve mahkeme olmasını kabul eder ve bu yetkili mahkeme ve mahkeme yerine itiraz haklarınızdan feragat edersiniz. Bu Sözleşme kapsamındaki tüm hak iddiaları dava gerekçesini izleyen bir (1) yıl içinde yapılmak zorundadır, aksi takdirde söz konusu hak iddiası veya dava gerekçesi zaman aşımına uğrar. Şirket ile sizin aranızda Web Sitesi, Sunulan Ürünler ve/veya Yazılımı kullanımınız kaynaklı veya bağlantılı bir ihtilaf veya uyuşmazlık ortaya çıkması durumunda taraflar bu uyuşmazlığı derhal iyi niyet çerçevesinde çözüme kavuşturmaya çalışır. Taraflar söz konusu uyuşmazlığı makul bir süre içinde (en fazla otuz (30) gün içinde) çözüme kavuşturamazsa taraflardan herhangi biri bu ihtilaf veya uyuşmazlığı arabuluculuğa götürebilir. Uyuşmazlık arabuluculuk yoluyla çözüme kavuşturulamazsa taraflar yürürlükteki kanunun kendilerine verdiği her türlü hak veya çözüm yolunu kullanmakta serbest olur.

Başlıklar

(1) Başlıklar yalnızca bilgi amaçlıdır ve hiçbir şekilde ilgili bölümün kapsam veya derecesini tanımlamaz, sınırlandırmaz, yorumlamaz veya tarif etmez.

İhlaller

(1) Kullanım Şartlarının sizin tarafınızdan veya başkaları tarafından ihlal edilmesi konusunda adım atmamamız, Kullanım Şartlarının sonraki veya benzer ihlalleri konusunda adım atma hakkımızdan feragat etmez.

Değişiklikler

(1) Değiştirilen Kullanım Şartlarını ilgili Global USA Web Sitesinde yayımlayarak Kullanım Şartlarını her zaman kendi yegane takdirimize bağlı olarak değiştirebiliriz.

(2) Değiştirilmiş Kullanım Şartları ilgili Web Sitesinde yayımlandığı tarihten itibaren yeni kullanıcı kayıtlarını yönetir.

(3) Mevcut kullanıcılar değiştirilmiş Kullanım Şartları Web Sitesinde yayımlandıktan 14 gün sonra değiştirilmiş Kullanım Şartları tarafından bağlanmaya başlanır. Bu tarihten sonra Yazılımı kullanmaya devam etmeniz değişiklikleri kabul ettiğiniz anlamına gelir.

(4) Kullanım Şartlarında başka hiçbir değişiklik geçerli olmaz.

İngilizce Metin

(1) Kullanım Şartlarının orijinal İngilizce metni başka dillere tercüme edilebilir. Kullanım Şartlarının İngilizce metniyle diğer dillerdeki metinleri arasında tutarsızlık veya farklılık olması durumunda İngilizce metin geçerli olur.

Soru ve Yorumlar

(1) Bu Sözleşmeyle ilgili soru veya yorumlarınız olursa Web Sitesinde yer alan “Bize Ulaşın” sayfasında ayrıntıları belirtilen yollarla bize ulaşabilirsiniz.

Kabul ve Onay

(1) KULLANIM ŞARTLARINI OKUDUĞUNUZU VE BURADA BELİRTİLEN HAK, YÜKÜMLÜLÜK, ŞART VE KOŞULLARI ANLADIĞINIZI KABUL EDERSİNİZ.

(2) GLOBAL USA WEB SİTELERİ, SUNULAN ÜRÜNLER VEYA YAZILIMDAN HERHANGİ BİRİNİ KULLANDIĞINIZ TAKDİRDE ONUN ŞART VE KOŞULLARI TARAFINDAN BAĞLANMAYI ONAYLAR VE ŞİRKETE ORADA BELİRTİLEN HAKLARI VERİRSİNİZ.